Licznik odwiedzin

063456
DziśDziś48
W tym tygodniuW tym tygodniu202
W tym miesiącuW tym miesiącu983
WszystkichWszystkich63456

Certyfikat Fair Play

Przedsiębiorstwo Fair Play

Certyfikat FAIR PLAY

PDF Drukuj Email

AKTUALNOŚCI

12.08.2016

W  zakładce Projekty  realizowane  umieszczono  dokumenty dot. rozliczenia otrzymanego  wsparcia finansowego.

27.07.2016

Dnia  26.07.2016 odbyła się  Komisja Oceny Wniosków  po odwołaniu od  oceny Komisji  oceniającej biznesplany na pierwszym  posiedzeniu, złożone przez Uczestników w  ramach  projektu  „AKTYWNI W BIZNESIE  - DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”. W dziale "Projekty realizowane" zamieszczona została lista rankingowa po złożonych odwołaniach.


18.07.2016

 

W dziale "Projekty realizowane" zamieszczone zostały listy rankingowe biznesplanów złożonych przez kobiety i mężczyzn w ramach projektu "Aktywni w biznesie - dziś, jutro, zawsze".

 

ulotka

 

Projekt „AKTYWNI W BIZNESIE - DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE” jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

PARTNERZY:

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Funkcję Instytucji Pośredniczącej, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

01.03.2016

Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o. jako Lider Projektu oraz Powiatowe Urzędy Pracy w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej, Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach jako Partnerzy Projektu informują, iż z dniem 01.03.2016 r. rozpoczęli realizację projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 osób 56K i 24M, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, odchodzący z rolnictwa
z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do naszych Biur Projektu oraz do punktów informacyjnych usytuowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 41 275 00 58. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą szczegółowych informacji.


03.03.2016
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 03.03.2016r. złożone przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o. dokumenty związane z realizacją projektu zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. W związku z tym w dniu 04.03.2016 r. zostaną opublikowane w zakładce „Projekty realizowane”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z warunkami przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na założenie własnej firmy. W dniu 15.03.2016 r. uruchomiony zostanie nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Aktywni w biznesie – dziś, jutro, zawsze”.

 


28.02.2013

W dziale "Projekty realizowane" zamieściliśmy do pobrania "Zasady Rozliczenie Wsparcia Pomostowego" i "Zestawienie Rozliczenie 6.2 - Pomostowe i Dotacja"

08.02.2013

W dziale "Projekty realizowane" zamieściliśmy do pobrania "Oświadczenie wnioskodawcy i współmałżonka" i "Deklarację zakupu sprzętu używanego".

01.02.2013

W dziale "Projekty realizowane" zamieściliśmy zaktualizowany wzór wniosku o dotację.

28.01.2013

W dziale "Projekty realizowane" zamieściliśmy Listę Rankingową Oceny Biznes Planów projektu "Sprawni w biznesie". Zamieszczone zostały również nowe dokumenty do pobrania  dla Uczestników projektu „Sprawni w  biznesie”, których  Biznes Plany dostały  rekomendację do dofinansowania.

10.12.2012

W dziale "Projekty realizowane" zamieściliśmy Biznes plan w wersji do edycji oraz Kartę Oceny Biznes Planu. Informujemy również, że wszyscy uczestnicy projektu są zobowiązani do złożenia Biznes Planu w wersji papierowej i elektronicznej. Termin złożenia to 15.01.2013.

19.11.2012

W dziale "Projekty realizowane" zamieściliśmy Listę osób zakwalifikowanych do projektu "Sprawni w biznesie".

10.10.2012

W dziale "Projekty realizowane" znajduje się do pobrania aktualny wzór "Oświadczenia o statusie osoby bezrobotnej".

27.09.2012

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach zaprasza bezrobotne osoby niepełnosprawne mieszkające w powiatach: kieleckim, ostrowieckim, skarżyskim i starachowickim do udziału w projekcie "Sprawni w biznesie".

Oferujemy:

 • Szkolenie i doradztwo
 • Dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (do 40.000.00 zł)
 • Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy (do 1.000,00zł/m-c)

Termin naboru: 15-31 października 2012r. Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania w dziale "Projekty realizowane".


24.07.2012

Uprzejmie informujemy, iż  Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach  będzie  realizować projekt „SPRAWNI W BIZNESIE”  w  ramach  Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- rozpoczęcie realizacji projektu 01.09.2012,

-  projekt skierowany  dla 20 osób bezrobotnych – niepełnosprawnych,

- obejmuje   powiat :   kielecki, ostrowiecki , skarżyski i starachowicki

- nabór do projektu:  październik i listopad 2012


16.02.2012

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w XV edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” – najbardziej wiarygodnego, ogólnopolskiego programu certyfikacyjnego, w którym weryfikowana jest rzetelność przedsiębiorstw od 1998 r. Zdobądź certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”! Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 22 630 98 01-03, 22 630 96 21 i na www.fairplay.pl.


09.01.2012


W dziale projekty realizowane zamieszczamy do pobrania tabelę rozliczeniową do dotacji i wsparcia pomostowego do projektu "MOJA SZANSA".


06.12.2011

W dziale projekty realizowane zamieszczamy "Deklarację zakupu sprzętu używanego" do projektu "MOJA SZANSA".


01.12.2011

W celu udzielenia pomocy uczestnikom projektu w rejestracji działalności gospodarczych w dniu 5.12.2011 w godz. 12-17 będzie można uzyskać pomoc techniczną w rejestracji firmy drogą internetową. Dyżur w biurze projektu „ MOJA  SZANSA”.

 

25.11.2011

W dziale projekty realizowane zamieszczamy listę rankingowa biznes planów projektu „MOJA SZANSA”.

Zamieszczamy również do pobrania harmonogram rzeczowo – finansowy,  wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wniosek o wsparcie pomostowe i oświadczenie o pomocy de minimis. Pliki są w wersji do edycji.


17.11.2011

Na prośbę uczestników projektu  „MOJA SZANSA”  przedłużamy termin  składania  biznes planów  do 21.11.2011  do godz. 16.00.

Jest  to  termin  ostateczny.


14.11.2011

Informujemy iż termin składania biznes planów do projektu "MOJA SZANSA" upływa 18.11.2011.

 

12.10.2011


W dziale "projekty realizowane" zamieściliśmy Biznes plan w wersji do edycji do projektu "MOJA SZANSA".


26.09.2011


W dziale "projekty realizowane" publikujemy wyniki rekrutacji do projektu "MOJA SZANSA".

 

12.09.2011


Z powodu wpłynięcia niewystarczającej liczby wniosków rekrutacja do projektu "Moja Szansa" została przedłużona do 19.09.2011.

 

5.09.2011


Z powodu wpłynięcia niewystarczającej liczby wniosków rekrutacja do projektu "Moja Szansa" została przedłużona do 12.09.2011.


8.08.2011

W dziale "Projekty realizowane" zamieszczamy do pobrania dokumenty do nowego projektu "Moja Szansa" realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą.


8.04.2011

W dziale "Projekty realizowane" zamieszczamy listę rankingową biznes planów złożonych w
II edycji projektu "Kobieta Przedsiębiorcza - Kobietą Sukcesu".

 

24.02.2011

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starachowicki Inkubator Przedsiębiorstw zatrudni osobę na stanowisku elektryk konserwator.


14.02.2011

Przypominamy uczestnikom II edycji projektu, że zajęcia szkoleniowe rozpoczynają się w dniu 15.02.2011 (wtorek) o godzinie 9.30 w siedzibie szkoły językowej Prestige w Kielcach przy ul. Wesołej 37a

24.01.2011

W dziale Projekty realizowane zamieszczamy w formacie PDF listę osób zakwalifikowanych, listę rezerwową oraz listę osób niezakwalifikowanych do drugiej edycji projektu "Kobieta Przedsiębiorcza - Kobietą Sukcesu".

17.12.2010

Zamieszczamy dokumenty do pobrania do drugiej edycji projektu "Kobieta Przedsiębiorcza - Kobietą Sukcesu".

26.11.2010

Termin rekrutacji II edycji projektu „Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu”

Informujemy, że proces rekrutacji II edycji projektu „Kobieta Przedsiębiorcza - Kobietą Sukcesu” rozpocznie się dnia 17 grudnia 2010 roku i trwać będzie do dnia 7 stycznia 2010 roku do godz. 16.00.

15.11.2010

W dziale projekty realizowane zamieszczamy Oświadczenie de minimis i Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do pobrania w wersji do edycji.


15.11.2010

W dziale projekty realizowane zamieszczamy Harmonogram i Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do pobrania w wersji do edycji.


28.10.2010


W dziale projekty realizowane publikujemy nową, ważną informację dla uczestniczek projektu.


26.10.2010

Ważna informacja dla uczestniczek projektu.

Osoby których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania proszone są o dostarczenia do Biura Projektu w Kielcach, ul. Mała 14/2 w godz. 10.00-16.00 w nieprzekraczalnym terminie do 19 listopada 2010r. do godz. 16.00, wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami:

–                    potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej,

–                    kopa dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,

–                    kopia nadania numeru REGON,

–                    kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy,

–                    kopia dokumentu nadania numeru NIP,

–                    zaktualizowany biznesplan na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji,

–                    oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,

–                    harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) waz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków objętych wnioskiem.

Przedłożenie wyżej wymaganych dokumentów jest warunkiem zawarcia umowy o udzielenie wsparcia finansowego.


26.10.2010

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków dokonała rekomendacji wniosków do dofinansowania. Lista zakwalifikowanych uczestniczek znajduje się w zakładce Projekty realizowane.


13.08.2010

W dziale projekty zostały opublikowane listy osób zakwalifikowanych, rezerwowych oraz osób niezakwalifikowanych do projektu "Kobieta Przedsiębiorcza - Kobietą Sukcesu".

16.07.2010

Informujemy, iż rekrutacja do projektu "Kobieta Przedsiębiorcza - Kobietą Sukcesu" została przedłużona do środy, 21.07.2010.

08.07.2010

Uzupełniono w treści oświadczenia beneficjenta, na końcu formularza rekrutacyjnego, tytuł projektu: "Kobieta Przedsiębiorcza - Kobietą Sukcesu"

01.07.2010

W zakładce Projekty dodane zostały pliki dokumentów dotyczące Projektu nr WND-POKL.06.02.00-26-000/10 – Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu.

22.06.2010

Projekt: "Kobieta Przedsiębiorcza- Kobietą Sukcesu" REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 - WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Bliższe informacje na temat projektu oraz dokumenty do pobrania będą dostępne od dnia 1 lipca 2010.


*********


INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU " TERAZ JA I MOJA FIRMA" - REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2- WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

Nr. Konkursu: PO KL / 6.2 /1/ 08
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Nazwa beneficjenta:
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach
27- 200 Starachowice ul. Murarska 11

Instytucja Wdrażająca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
25- 561 Kielce ul. Witosa 86

ZAKRES WSPARCIA DORADCZO SZKOLENIOWEGO

Założenia programowe:

Wynikiem przeprowadzonych szkoleń i usług doradczych ma być dostarczenie niezbędnej wiedzy
z zakresu przedsiębiorczości.
Beneficjenci otrzymają niezbędne informacje oraz porady z dziedziny gospodarczej przekazanej przez doradców i szkoleniowców zatrudnionych podczas realizacji projektu.

Program szkoleniowy obejmie tematykę:

 1. Warsztaty motywacyjne
 2. Procedury związane z rejestracją działalności gospodarczej
 3. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 4. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 5. Księgowość
 6. Przedsiębiorczość

PROGRAM KOMPONENTU SZKOLENIOWEGO:
"Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej "

Podczas realizacji projektu zostanie przeprowadzone specjalistyczne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w wymiarze 28 godzin lekcyjnych przeprowadzonych w ciągu 4 dni.
Przewiduje się udział 20 beneficjentów podzielonych na 2 grupy szkoleniowe po 10 osób.

Szkolenie podzielone będzie na 3 etapy:

Mobilizująco motywacyjny - (1 dzień) szkolenie wyjazdowe - obejmujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorczości, poparte konkretnymi przykładami- (mentoring).
"ABC przedsiębiorczości" ( 2 dni) - podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek.
Rozwój firmy ( 1 dzień) - obejmujący aspekty związane ze zwiększaniem potencjału rynkowego i finansowego funkcjonującego przedsiębiorstwa.

PLAN NAUCZANIA:

Tematyka etapu I:

Wyjazd studyjny do przedsiębiorców działających z powodzeniem na terenie powiatu starachowickiego, między innymi do przedsiębiorstw powstałych podczas realizacji poprzednich etapów działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości ("dobry przykład").
Celem będzie zmotywowanie uczestników do podjęcia inicjatywy przedsiębiorczej, oraz wyzwolenie świadomej chęci uczestnictwa w projekcie.

Tematyka etapu II:

Elementy przedsiębiorczości: podstawy prawne działalności gospodarczej, procedury rejestracyjne, rozliczenia ZUS, US, księgowość, , wymogi wobec instytucji kontrolnych.
Celem będzie zapoznanie beneficjentów z prawnymi zasadami i przepisami prawnymi obowiązujących przedsiębiorców.

Tematyka etapu III.

Podstawy marketingu, biznesplan, rentowność, płynność finansowa, negocjacje.
Celem szkolenia będzie przekazanie podstawowej, niezbędnej wiedzy z zakresu stosowania narzędzi i metod służących rozwojowi firmy - ( przekazana wiedza będzie dotyczyła głównie źródeł pozyskiwania informacji- internet, inne publikacje.)

METODY I CELE:

* Szkolenia dla beneficjentów będą odbywały się zgodnie z programem komponentu szkoleniowego w postaci tematycznych etapów wykładowo- ćwiczeniowych.

Bloki tematyczne prowadzone będą przez trenerów/wykładowców- specjalistów w danym zakresie

Metodyka prowadzenia zajęć zależeć będzie od charakteru szkolenia oraz omawianych zagadnień. Obok tradycyjnych wykładów, prowadzący zajęcia będą stosować metody szkoleniowe aktywizujące słuchaczy: wykłady interaktywne, ćwiczenia zespołowe oraz podgrupach- (analizy przypadku, symulacje oraz warsztaty).
Taki charakter szkoleń ma na celu jedynie ogólne zapoznanie beneficjentów z omawianą problematyką i wskazać sposoby pozyskiwania wiedzy szczegółowej.


* Usługi doradcze będą podzielone na trzy istotne ze względu na charakter kategorie :

 1. Indywidualne dla beneficjentów
 2. Indywidualne dla przedsiębiorstw
 3. Grupowe dla przedsiębiorstw

Celem tego typu usług ( kat. 1 i 2 ), będzie uściślenie pożądanej tematyki doradczej , po uprzedniej identyfikacji zapotrzebowania oraz wskazaniu przez doradców metody wsparcia za pomocą KTPD (krótko terminowych kart działania) i DTPD- długo terminowych kart działania).


EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 22. 12. 2008 r.

Cykl szkoleniowy ukończyło 20 osób

Powstało 18 firm:

 1. ZAKŁAD STOLARSKI- Zbigniew Sepiół
 2. "MALKOP" Adam Malicki
 3. FHU AUTO- SERWIS "DAMAG"- Damian Wróblewski
 4. AUTO- MOTO "GRUBY"- Marcin Borkowski
 5. "POMOC DROGOWA"- Albert Puchała
 6. "KJK" Usługi ogólnobudowlane- wykończenia wnętrz Jacek Kawalec
 7. "AUTO- PERFECT"- Mariusz Goszczyński
 8. FHU "PAT"- Patryk Dzwonek
 9. "GABINET MASAŻU I REHABILITACJI"- Natalia Mańka
 10. "USLUGI REMONTOWE"- Lucjan Miernikiewicz
 11. SALA ZABAW "JAŚ"- Izabela Linek
 12. "TOP GLOSS"- Mariusz Gołębski
 13. PUH - Daniel Kasperkiewicz
 14. ZPHU "GIE-BET"- Paweł Gierada
 15. "USŁUGOWA FIRMA HYDRAULICZNA"- Dariusz Jóźwik
 16. "SEB-BUD"- Sebastian Kołatka
 17. "MOTO-RAV"- Rafał Cheda
 18. "USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE"- Ireneusz Kaczmarski

Wypłacono 18 dotacji na łączną kwotę 720 000 złotych

Rozpoczęto wypłatę wsparcia pomostowego dla powstałych firm